MEM Pitching leaders - 1995-2019 Memphis Melee
Regular season

Earned run average Strikeouts Walks
           
Cueto, JMEM15 2.10 Perez, OMEM05277 Cone, DMEM98116
Halladay, RMEM06 2.45 Schilling, CMEM03276 Perez, OMEM05107
Devenski, CMEM17 2.49 Schilling, CMEM02275 Penny, BMEM0897
Cueto, JMEM12 2.66 Severino, LMEM18274 Perez, OMEM0893
Smoltz, JMEM99 2.67 Sheets, BMEM07263 Alvarez, WMEM9887
Sanchez, AMEM17 2.68 Schilling, CMEM04262 Wilson, CMEM1387
Maddux, GMEM02 2.71 Cueto, JMEM15254 Turner, JMEM1485
Halladay, RMEM08 2.81 Halladay, RMEM12242 Hudson, TMEM0184
Perez, OMEM03 2.86 Syndergaard, NMEM17229 Burnett, AMEM0984
deGrom, JMEM15 2.88 Cone, DMEM98229 Santana, JMEM1084
Halladay, RMEM11 2.88 Burnett, AMEM09224 Colon, BMEM0283
Cueto, JMEM17 3.21 Smoltz, JMEM97222 Avery, SCLE9581
Schilling, CMEM02 3.25 Devenski, CMEM17208 Cueto, JMEM1581
Smoltz, JMEM97 3.30 Cueto, JMEM17206 Smoltz, JMEM9780
Syndergaard, NMEM17 3.34 Halladay, RMEM11206 Perez, MMEM1678
Brown, KMEM04 3.41 Halladay, RMEM06206 Lincecum, TMEM1577
Santana, JMEM11 3.43 Foltynewicz, MMEM19199 Clemens, RMEM0076
Rogers, KMEM99 3.43 Holland, DMEM14199 Gaudin, CMEM1474
Halladay, RMEM03 3.47 Cone, DMEM99195 Meche, GMEM0073
Martinez, DCLE95 3.54 Halladay, RMEM10194 Gagne, EMEM0073
Cueto, JMEM16 3.56 Wilson, CMEM12194 Wilson, CMEM1273
Halladay, RMEM05 3.57 Halladay, RMEM09194 Severino, LMEM1871
Maddux, GMEM03 3.71 Schilling, CMEM05191 Rogers, KMEM9970
Hermanson, DMEM99 3.71 deGrom, JMEM15190 Wolf, RMEM0169
Halladay, RMEM12 3.79 Severino, LMEM19188 Foltynewicz, MMEM1969
           
           
Wins Winning percentage Average run support
           
Cueto, JMEM1722-4 Devenski, CMEM17 .909 Rogers, KMEM99 6.9
Halladay, RMEM0622-5 Cueto, JMEM17 .846 Devenski, CMEM17 6.6
Halladay, RMEM1122-7 Smoltz, JMEM99 .833 Colon, BMEM04 6.5
Sanchez, AMEM1721-5 Halladay, RMEM06 .815 Sanchez, AMEM17 6.4
Devenski, CMEM1720-2 Halladay, RMEM08 .810 Brown, KMEM04 6.3
Cueto, JMEM1520-7 Sanchez, AMEM17 .808 Schilling, CMEM04 6.3
Halladay, RMEM0420-8 Hermanson, DMEM99 .778 Cueto, JMEM11 6.3
Maddux, GMEM0220-9 Halladay, RMEM05 .773 Smoltz, JMEM98 6.2
Perez, OMEM0519-7 Halladay, RMEM11 .759 Schilling, CMEM05 6.2
Smoltz, JMEM9718-8 Brown, KMEM02 .750 Clemens, RMEM00 6.2
Halladay, RMEM0817-4 Cueto, JMEM15 .741 Maddux, GMEM02 6.1
Halladay, RMEM0517-5 Syndergaard, NMEM17 .739 Halladay, RMEM05 6.1
Syndergaard, NMEM1717-6 Colon, BMEM08 .733 Cueto, JMEM17 6.1
Rogers, KMEM9917-7 Perez, OMEM05 .731 Hermanson, DMEM99 6.0
Brown, KMEM0417-7 Halladay, RMEM04 .714 Garza, MMEM12 6.0
Colon, BMEM0417-7 Maddux, GMEM03 .714 Halladay, RMEM03 5.8
Schilling, CMEM0517-7 deGrom, JMEM15 .714 Halladay, RMEM04 5.8
Cueto, JMEM1217-7 Rogers, KMEM99 .708 Perez, OMEM08 5.7
Colon, BMEM0217-8 Brown, KMEM04 .708 Syndergaard, NMEM17 5.7
Schilling, CMEM0217-14 Colon, BMEM04 .708 Halladay, RMEM06 5.6
Cueto, JMEM1116-7 Schilling, CMEM05 .708 Colon, BMEM02 5.6
Myers, BMEM1116-8 Cueto, JMEM12 .708 Thurman, MMEM00 5.6
Halladay, RMEM1216-10 Cueto, JMEM11 .696 Santana, JMEM11 5.6
Wilson, CMEM1216-10 Smoltz, JMEM97 .692 Perez, OMEM05 5.6
Schilling, CMEM0416-11 Maddux, GMEM02 .690 Halladay, RMEM08 5.6
           
           
Batting average On-base percentage Slugging percentage
           
Cueto, JMEM15 .180 Devenski, CMEM17 .238 Cueto, JMEM15 .290
Devenski, CMEM17 .189 Cueto, JMEM15 .256 Devenski, CMEM17 .298
Smoltz, JMEM97 .206 Sanchez, AMEM17 .268 Sanchez, AMEM17 .300
Foltynewicz, MMEM19 .209 Perez, OMEM03 .268 Cueto, JMEM12 .310
Sanchez, AMEM17 .210 Smoltz, JMEM97 .277 Halladay, RMEM06 .325
Perez, OMEM05 .210 Halladay, RMEM06 .280 Brown, KMEM04 .333
Cueto, JMEM12 .217 Smoltz, JMEM99 .280 Halladay, RMEM08 .344
Smoltz, JMEM99 .226 Martinez, DCLE95 .282 Perez, OMEM03 .347
Perez, OMEM03 .233 Foltynewicz, MMEM19 .282 Maddux, GMEM02 .347
Cone, DMEM98 .235 Halladay, RMEM10 .284 Smoltz, JMEM97 .357
Martinez, DCLE95 .238 Maddux, GMEM02 .284 Cueto, JMEM17 .357
Halladay, RMEM06 .241 Schilling, CMEM03 .285 Smoltz, JMEM99 .358
Severino, LMEM18 .243 Halladay, RMEM08 .286 Cone, DMEM98 .364
Colon, BMEM02 .244 Cueto, JMEM17 .287 deGrom, JMEM15 .367
Turner, JMEM14 .244 Cueto, JMEM12 .290 Halladay, RMEM12 .368
Hermanson, DMEM99 .244 Schilling, CMEM02 .290 Schilling, CMEM04 .369
Schilling, CMEM04 .246 Cueto, JMEM16 .293 Martinez, DCLE95 .371
Halladay, RMEM03 .248 Schilling, CMEM04 .297 Colon, BMEM02 .374
Hellickson, JMEM16 .250 Halladay, RMEM11 .298 Penny, BMEM08 .378
Cueto, JMEM17 .251 Halladay, RMEM03 .298 Halladay, RMEM11 .379
Schilling, CMEM02 .252 Halladay, RMEM12 .298 Perez, OMEM05 .379
Colon, BMEM03 .252 Hellickson, JMEM16 .299 Halladay, RMEM03 .380
Brown, KMEM04 .253 Sheets, BMEM07 .300 Rogers, KMEM99 .383
Rogers, KMEM99 .253 Maddux, GMEM06 .302 Halladay, RMEM05 .386
Maddux, GMEM02 .253 Severino, LMEM18 .303 Clemens, RMEM00 .387
           
           
Hits per 9 innings Walks per 9 innings Runners per 9 innings
           
Cueto, JMEM15 5.8 Halladay, RMEM10 0.9 Devenski, CMEM17 8.3
Devenski, CMEM17 6.1 Maddux, GMEM02 1.0 Cueto, JMEM15 9.1
Smoltz, JMEM97 6.5 Sheets, BMEM07 1.0 Smoltz, JMEM97 9.6
Foltynewicz, MMEM19 6.8 Halladay, RMEM04 1.1 Perez, OMEM03 9.7
Perez, OMEM05 6.9 Schilling, CMEM03 1.2 Sanchez, AMEM17 9.7
Sanchez, AMEM17 7.0 Halladay, RMEM09 1.2 Smoltz, JMEM99 10.0
Cueto, JMEM12 7.1 Halladay, RMEM07 1.2 Halladay, RMEM06 10.0
Smoltz, JMEM99 7.5 Maddux, GMEM06 1.3 Maddux, GMEM02 10.2
Perez, OMEM03 7.9 Halladay, RMEM08 1.3 Martinez, DCLE95 10.2
Cone, DMEM98 7.9 Halladay, RMEM11 1.4 Schilling, CMEM03 10.2
Halladay, RMEM06 8.1 Halladay, RMEM06 1.4 Foltynewicz, MMEM19 10.4
Martinez, DCLE95 8.1 Cueto, JMEM17 1.5 Halladay, RMEM10 10.4
Turner, JMEM14 8.4 Perez, OMEM03 1.6 Halladay, RMEM08 10.4
Hermanson, DMEM99 8.4 Halladay, RMEM12 1.6 Cueto, JMEM12 10.6
Colon, BMEM02 8.5 Schilling, CMEM02 1.6 Cueto, JMEM17 10.6
Severino, LMEM18 8.5 Maddux, GMEM03 1.7 Schilling, CMEM02 10.6
Rogers, KMEM99 8.5 Sheets, BMEM06 1.8 Cueto, JMEM16 10.8
Colon, BMEM03 8.5 Schilling, CMEM05 1.8 Halladay, RMEM11 11.0
Hellickson, JMEM16 8.6 Devenski, CMEM17 1.8 Hellickson, JMEM16 11.1
Halladay, RMEM03 8.6 Cueto, JMEM16 1.9 Halladay, RMEM03 11.2
Schilling, CMEM04 8.6 Martinez, DCLE95 2.0 Schilling, CMEM04 11.2
Maddux, GMEM02 8.7 Halladay, RMEM03 2.3 Halladay, RMEM04 11.2
Cueto, JMEM17 8.7 Hellickson, JMEM16 2.3 Syndergaard, NMEM17 11.2
Brown, KMEM04 8.7 Penny, BMEM06 2.3 Sheets, BMEM06 11.3
Cueto, JMEM16 8.7 Colon, BMEM06 2.3 Maddux, GMEM06 11.3
           
           
Strikeouts per 9 innings Homeruns per 9 innings Stolen bases per 9 innings
           
Perez, OMEM05 11.5 Devenski, CMEM17 0.4 Avery, SCLE95 0.0
Sheets, BMEM07 10.9 Cueto, JMEM12 0.4 Martinez, DCLE95 0.0
Schilling, CMEM03 10.9 Perez, MMEM16 0.5 McDowell, JMEM96 0.0
Schilling, CMEM04 10.8 Halladay, RMEM12 0.5 Smoltz, JMEM97 0.0
Syndergaard, NMEM17 10.5 Penny, BMEM08 0.5 Alvarez, WMEM98 0.0
Severino, LMEM18 10.4 deGrom, JMEM15 0.5 Cone, DMEM98 0.0
Burnett, AMEM09 9.9 Halladay, RMEM08 0.6 Smoltz, JMEM98 0.0
Cone, DMEM98 9.7 Brown, KMEM04 0.6 Cone, DMEM99 0.0
Halladay, RMEM12 9.3 Sanchez, AMEM17 0.6 Hermanson, DMEM99 0.0
Schilling, CMEM02 9.2 Maddux, GMEM02 0.6 Rogers, KMEM99 0.0
Foltynewicz, MMEM19 9.1 Halladay, RMEM06 0.6 Smoltz, JMEM99 0.0
Severino, LMEM19 9.0 Cueto, JMEM13 0.7 Clemens, RMEM00 0.0
deGrom, JMEM15 9.0 Halladay, RMEM05 0.7 Thurman, MMEM00 0.0
Smoltz, JMEM99 8.9 Wilson, CMEM12 0.7 Perez, OMEM05 0.1
Perez, OMEM08 8.9 Cueto, JMEM17 0.7 Sanchez, AMEM17 0.1
Devenski, CMEM17 8.9 Perez, OMEM03 0.7 Schilling, CMEM05 0.1
Schilling, CMEM05 8.8 Halladay, RMEM11 0.7 Cueto, JMEM11 0.1
Halladay, RMEM10 8.7 Colon, BMEM02 0.8 Santana, JMEM11 0.2
Garza, MMEM12 8.6 Penny, BMEM06 0.8 Foltynewicz, MMEM19 0.2
Holland, DMEM14 8.6 Cueto, JMEM15 0.8 Colon, BMEM04 0.3
Cueto, JMEM17 8.5 Halladay, RMEM03 0.8 Cueto, JMEM15 0.3
Cueto, JMEM15 8.5 Colon, BMEM03 0.9 Holland, DMEM14 0.3
Wilson, CMEM12 8.4 Syndergaard, NMEM17 0.9 Garza, MMEM12 0.3
Sheets, BMEM06 8.3 Clemens, RMEM00 0.9 Colon, BMEM03 0.3
Smoltz, JMEM97 8.3 Schilling, CMEM04 0.9 Cueto, JMEM17 0.3
           
           
Shutouts Quality starts Quality start percentage
           
Rogers, KMEM995 Cueto, JMEM1528 Cueto, JMEM15 .848
Cueto, JMEM155 Halladay, RMEM0626 Halladay, RMEM06 .788
Colon, BMEM034 Sanchez, AMEM1724 Sanchez, AMEM17 .774
Cueto, JMEM123 Devenski, CMEM1724 Devenski, CMEM17 .774
Maddux, GMEM023 Halladay, RMEM1124 Halladay, RMEM11 .727
Schilling, CMEM053 Severino, LMEM1823 Halladay, RMEM08 .710
Halladay, RMEM073 Halladay, RMEM0822 Santana, JMEM11 .704
Syndergaard, NMEM162 Maddux, GMEM0222 Cueto, JMEM12 .700
Smoltz, JMEM002 Halladay, RMEM0522 Smoltz, JMEM99 .692
Martinez, DCLE952 Halladay, RMEM0722 Maddux, GMEM02 .688
Smoltz, JMEM992 Cueto, JMEM1221 Halladay, RMEM05 .688
Santana, JMEM112 Perez, OMEM0321 Perez, OMEM03 .677
Hermanson, DMEM992 Brown, KMEM0421 Brown, KMEM04 .656
Perez, OMEM032 Schilling, CMEM0221 Cueto, JMEM17 .645
Halladay, RMEM082 Cueto, JMEM1720 Rogers, KMEM99 .643
McDowell, JMEM962 Maddux, GMEM0320 Maddux, GMEM03 .625
Halladay, RMEM052 Halladay, RMEM0320 Halladay, RMEM03 .625
Turner, JMEM142 Schilling, CMEM0420 Schilling, CMEM04 .625
Clemens, RMEM002 Holland, DMEM1420 Holland, DMEM14 .625
Schilling, CMEM032 Smoltz, JMEM9720 Severino, LMEM18 .622
Halladay, RMEM042 Perez, OMEM0520 Schilling, CMEM02 .618
Halladay, RMEM062 Santana, JMEM1119 deGrom, JMEM15 .613
Halladay, RMEM112 deGrom, JMEM1519 Halladay, RMEM07 .611
Schilling, CMEM022 Colon, BMEM0219 Smoltz, JMEM97 .606
Cueto, JMEM191 Syndergaard, NMEM1719 Cueto, JMEM16 .600
           
           
Save Opportunities Saves Save percentage
           
Wagner, BMEM1143 Wagner, BMEM1140 Wagner, BMEM11 .930
Ligtenberg, KMEM9941 Nen, RMEM0235 Franklin, RMEM10 .914
Nen, RMEM0241 Ligtenberg, KMEM9934 Brantley, JMEM97 .909
Percival, TMEM9841 Franklin, RMEM1032 Brantley, JMEM96 .886
Gagne, EMEM0038 Brantley, JMEM9631 Chapman, AMEM17 .886
Chapman, AMEM1735 Chapman, AMEM1731 Gagne, EMEM05 .882
Brantley, JMEM9635 Brantley, JMEM9730 Nen, RMEM02 .854
Franklin, RMEM1035 Gagne, EMEM0530 Chapman, AMEM16 .852
Gagne, EMEM0534 Percival, TMEM9828 Gagne, EMEM04 .839
Brantley, JMEM9733 Gagne, EMEM0426 Ligtenberg, KMEM99 .829
Gagne, EMEM0431 Chapman, AMEM1824 Chapman, AMEM15 .815
Rincon, RMEM9931 Chapman, AMEM1623 Urbina, UMEM06 .793
Chapman, AMEM1831 Urbina, UMEM0623 Chapman, AMEM18 .774
Urbina, UMEM0629 Chapman, AMEM1522 Percival, TMEM98 .683
Chapman, AMEM1527 Urbina, UMEM0320 Gagne, EMEM00 .421
Williams, MMEM9927 Chapman, AMEM1419 Williams, MMEM99 .222
Chapman, AMEM1627 Gagne, EMEM0319 Rincon, RMEM99 .129
Gagne, EMEM0324 Chapman, AMEM1916    
Urbina, UMEM0324 Rodriguez, FMEM1216    
Radinsky, SMEM9824 Gagne, EMEM0016    
Chapman, AMEM1422 Wood, KMEM0915    
Wood, KMEM0921 Chapman, AMEM1314    
Rodriguez, FMEM1221 Mantei, MMEM0113    
Mantei, MMEM0120 Patterson, JMEM0712    
Patterson, JMEM0719 Gagne, EMEM0811    
           
           
Holds Blown saves Blown save percentage
           
Giles, KMEM1822 Gagne, EMEM0015 Gagne, EMEM00 .395
Leclerc, JMEM1922 Percival, TMEM9810 Williams, MMEM99 .259
Benitez, AMEM0519 Urbina, UMEM048 Percival, TMEM98 .244
Alvarado, JMEM1917 Gagne, EMEM087 Chapman, AMEM18 .226
Howry, BMEM0117 Rauch, JMEM087 Urbina, UMEM06 .207
Rauch, JMEM0717 Patterson, JMEM077 Chapman, AMEM15 .185
Bedrosian, CMEM1716 Williams, MMEM997 Ligtenberg, KMEM99 .171
Otsuka, AMEM0615 Chapman, AMEM187 Gagne, EMEM04 .161
Marmol, CMEM0814 Ligtenberg, KMEM997 Chapman, AMEM16 .148
Barraclough, KMEM1714 Mantei, MMEM016 Nen, RMEM02 .146
Venters, JMEM1113 Wood, KMEM096 Gagne, EMEM05 .118
Davis, WMEM1713 Urbina, UMEM066 Brantley, JMEM96 .114
Radinsky, SMEM9813 Nen, RMEM026 Chapman, AMEM17 .114
Chapman, AMEM1913 Howry, BMEM015 Brantley, JMEM97 .091
Myers, MMEM0212 Perez, CMEM135 Franklin, RMEM10 .086
Smoltz, JMEM0212 Bottalico, RMEM055 Wagner, BMEM11 .070
Perez, CMEM1012 McMichael, GMEM985 Rincon, RMEM99 .032
Chapman, AMEM1212 Rodriguez, FMEM125    
Urbina, UMEM0412 Gagne, EMEM035    
Kela, KMEM1612 Chapman, AMEM155    
Williamson, SMEM0311 Gagne, EMEM045    
Saito, TMEM1011 Garcia, YMEM164    
Bottalico, RMEM0511 Kela, KMEM164    
Percival, TMEM0810 Franco, JMEM014    
Perez, CMEM1110 Saito, TMEM104    
           
           
Innings Batters faced per game Complete games
           
Cueto, JMEM15270.1 Cueto, JMEM1532.48 Colon, BMEM0312
Schilling, CMEM02268.1 Halladay, RMEM0632.36 Cueto, JMEM1512
Halladay, RMEM06268.0 Schilling, CMEM0232.21 Schilling, CMEM0212
Halladay, RMEM04255.1 Halladay, RMEM0431.88 Halladay, RMEM0410
Halladay, RMEM11253.0 Halladay, RMEM1131.61 Halladay, RMEM0610
Halladay, RMEM09250.0 Halladay, RMEM0831.55 Halladay, RMEM1110
Halladay, RMEM07247.1 Colon, BMEM0430.53 Martinez, DCLE959
Halladay, RMEM08240.1 Smoltz, JMEM9830.44 Halladay, RMEM088
Smoltz, JMEM97240.0 Halladay, RMEM1230.24 Halladay, RMEM098
Severino, LMEM18237.1 McCarthy, BMEM1329.73 Rogers, KMEM997
Halladay, RMEM12235.0 Halladay, RMEM0929.58 Smoltz, JMEM987
Maddux, GMEM06229.2 Rogers, KMEM9929.39 Schilling, CMEM037
Maddux, GMEM02229.1 Colon, BMEM0329.22 Sheets, BMEM066
Colon, BMEM04229.0 Maddux, GMEM0629.18 Halladay, RMEM106
Schilling, CMEM03228.2 Cueto, JMEM1728.94 Maddux, GMEM026
Smoltz, JMEM98228.0 Smoltz, JMEM9728.79 Colon, BMEM046
Colon, BMEM03226.2 Maddux, GMEM0228.72 Halladay, RMEM126
Cueto, JMEM13223.0 Schilling, CMEM0428.63 Maddux, GMEM066
Schilling, CMEM04219.1 Colon, BMEM0228.56 Halladay, RMEM076
Cueto, JMEM17219.0 Halladay, RMEM0728.49 Cueto, JMEM165
Colon, BMEM06217.2 Halladay, RMEM1028.34 McDowell, JMEM965
Perez, OMEM05217.1 Garza, MMEM1228.26 Halladay, RMEM035
Sheets, BMEM07217.1 Myers, BMEM1128.19 Schilling, CMEM045
Santana, JMEM10216.1 Colon, BMEM0628.18 Turner, JMEM145
Halladay, RMEM03215.1 Cone, DMEM9828.09 Smoltz, JMEM975
           
           
Doubles Triples Homeruns
           
Sheets, BMEM0766 Meek, EMEM1012 Kazmir, SMEM1451
Maddux, GMEM0663 Lincecum, TMEM1511 Odorizzi, JMEM1843
Severino, LMEM1859 Halladay, RMEM0910 Colon, BMEM0642
Schilling, CMEM0557 Perez, MMEM169 Schilling, CMEM0341
Holland, DMEM1455 Devenski, CMEM179 Schilling, CMEM0241
Cueto, JMEM1355 Cueto, JMEM109 Santana, JMEM1040
Cone, DMEM9953 Wood, KMEM107 Cueto, JMEM1037
Penny, BMEM0853 Saunders, JMEM127 Cueto, JMEM1835
Santana, JMEM1053 Foltynewicz, MMEM197 Foltynewicz, MMEM1635
Halladay, RMEM0453 Halladay, RMEM127 Halladay, RMEM0435
McCarthy, BMEM1351 Halladay, RMEM047 Lincecum, TMEM1533
Burnett, AMEM0950 Perez, CMEM136 Myers, BMEM1133
Halladay, RMEM0750 Manaea, SMEM186 Perez, OMEM0533
Penny, BMEM0749 Hellickson, JMEM166 Hudson, TMEM0132
Cueto, JMEM1048 Schilling, CMEM036 Halladay, RMEM1331
Halladay, RMEM0948 Penny, BMEM086 Cueto, JMEM1631
Kazmir, SMEM1546 Strickland, SMEM035 Colon, BMEM0431
Myers, BMEM1146 Rauch, JMEM085 McCarthy, BMEM1331
Maddux, GMEM0445 Syndergaard, NMEM165 Halladay, RMEM0731
Hellickson, JMEM1645 Myers, BMEM095 Halladay, RMEM0931
Avery, SCLE9545 Smoltz, JMEM995 Saunders, JMEM1230
Colon, BMEM0445 Penny, BMEM065 Hellickson, JMEM1630
Walker, TMEM1844 Severino, LMEM195 Kazmir, SMEM1530
deGrom, JMEM1544 Holland, DMEM145 Burnett, AMEM0930
Cueto, JMEM1144 Perez, CMEM094 Smoltz, JMEM9830
           
           
Stolen bases Steal percentage Pickoffs
           
Wilson, CMEM1237 Halladay, RMEM06 .500 Schilling, CMEM025
Turner, JMEM1528 Colon, BMEM06 .529 Brown, KMEM044
Halladay, RMEM0326 Schilling, CMEM03 .565 Maddux, GMEM024
Maddux, GMEM0226 Cueto, JMEM13 .565 Myers, BMEM123
Halladay, RMEM1024 Schilling, CMEM02 .591 Wolf, RMEM013
Wilson, CMEM1324 Halladay, RMEM07 .619 West, SMEM103
Maddux, GMEM0323 Perez, OMEM08 .619 Halladay, RMEM073
McCarthy, BMEM1323 Penny, BMEM07 .647 Kazmir, SMEM153
Turner, JMEM1421 Myers, BMEM11 .647 Halladay, RMEM123
Syndergaard, NMEM1721 Severino, LMEM19 .650 Mengden, DMEM182
Hudson, TMEM0121 Wilson, CMEM13 .667 Myers, BMEM072
Halladay, RMEM1221 Pavano, CMEM01 .667 Santana, JMEM132
Hellickson, JMEM1620 Maddux, GMEM04 .667 Wilson, BMEM112
Syndergaard, NMEM1920 Saunders, JMEM12 .667 Howry, BMEM012
Halladay, RMEM0420 Cueto, JMEM10 .667 Robertson, DMEM152
Cueto, JMEM1220 Kazmir, SMEM15 .682 Robertson, DMEM142
Halladay, RMEM1319 Cueto, JMEM12 .690 Colon, BMEM042
Lincecum, TMEM1518 Halladay, RMEM12 .700 Lester, JMEM142
Gaudin, CMEM1417 West, SMEM10 .700 Cueto, JMEM152
Halladay, RMEM1117 Sheets, BMEM07 .706 Colon, BMEM032
Halladay, RMEM0916 Halladay, RMEM11 .708 Myers, BMEM092
Halladay, RMEM0515 Halladay, RMEM04 .714 Johnson, JMEM072
Maddux, GMEM0615 Perez, OMEM03 .722 Rodriguez, FMEM122
Halladay, RMEM0815 Hudson, TMEM01 .724 Halladay, RMEM052
Kazmir, SMEM1515 Halladay, RMEM13 .731 Myers, BMEM112
           
           
Hit by pitch Wild pitches Balks
           
Pavano, CMEM0118 Williamson, SMEM0319 Halladay, RMEM057
Cueto, JMEM1518 Kela, KMEM1613 Cueto, JMEM137
Cueto, JMEM1016 Turner, JMEM1413 Cueto, JMEM115
Wilson, CMEM1215 Holland, DMEM1413 Chapman, AMEM174
Cone, DMEM9915 Burnett, AMEM0913 Colon, BMEM044
Cueto, JMEM1914 Chapman, AMEM1712 Robertson, DMEM133
Walker, TMEM1814 Chapman, AMEM1912 Fernandez, OMEM013
Maddux, GMEM0214 Hellickson, JMEM1512 Perez, OMEM053
Halladay, RMEM0614 Heaney, AMEM1912 Weaver, JMEM013
Cueto, JMEM1213 Brown, KMEM0511 Perez, MMEM143
Cueto, JMEM0912 Sanchez, AMEM1610 Foltynewicz, MMEM163
Cueto, JMEM1112 Perez, CMEM1010 Santana, JMEM113
Syndergaard, NMEM1911 Myers, BMEM0810 Syndergaard, NMEM173
McCarthy, BMEM1311 Perez, MMEM1410 Perez, OMEM033
Colon, BMEM0810 Kazmir, SMEM1510 Tejeda, RMEM062
Severino, LMEM1810 Cone, DMEM9810 Barraclough, KMEM182
Perez, OMEM089 Tankersley, TMEM079 Cueto, JMEM182
Cueto, JMEM179 Cueto, JMEM199 Brown, KMEM022
Burnett, AMEM099 Walker, TMEM189 Gaudin, CMEM142
Venters, JMEM118 Foltynewicz, MMEM199 Hermanson, DMEM002
Robertson, DMEM138 Lincecum, TMEM159 Martinez, DCLE952
Sanchez, AMEM198 Maddux, GMEM069 Walker, TMEM182
Foltynewicz, MMEM168 Williamson, SMEM048 Cueto, JMEM162
Halladay, RMEM138 Davis, WMEM178 Brown, KMEM042
Thurman, MMEM008 Barraclough, KMEM178 McDowell, JMEM962
           
           
Games Starts Batters faced
           
Leclerc, JMEM1989 Severino, LMEM1837 Schilling, CMEM021095
Rauch, JMEM0780 Halladay, RMEM0936 Cueto, JMEM151072
Gagne, EMEM0079 Santana, JMEM1036 Halladay, RMEM061068
Chapman, AMEM1979 Halladay, RMEM0736 Halladay, RMEM091065
Franklin, RMEM1076 Burnett, AMEM0935 Halladay, RMEM071054
Chapman, AMEM1675 Schilling, CMEM0234 Halladay, RMEM041052
Bottalico, RMEM0574 Schilling, CMEM0534 Halladay, RMEM111043
Howry, BMEM0173 Perez, OMEM0534 Severino, LMEM181010
Myers, BMEM0872 Sheets, BMEM0734 Santana, JMEM10999
Chapman, AMEM1372 Cueto, JMEM1034 Halladay, RMEM12998
Avilan, LMEM1472 Wilson, CMEM1334 Cueto, JMEM13997
Pavano, CMEM0169 Penny, BMEM0834 McCarthy, BMEM13981
Urbina, UMEM0469 Cueto, JMEM1334 Halladay, RMEM08978
Benitez, AMEM0569 Smoltz, JMEM9733 Colon, BMEM04977
Gagne, EMEM0569 Cone, DMEM9833 Smoltz, JMEM98974
Kela, KMEM1669 Cone, DMEM9933 Maddux, GMEM06963
Williams, MMEM9968 Clemens, RMEM0033 Smoltz, JMEM97950
Cueto, JMEM1467 Schilling, CMEM0333 Colon, BMEM03935
Saito, TMEM1066 Halladay, RMEM0433 Penny, BMEM08935
Brantley, JMEM9665 Maddux, GMEM0633 Burnett, AMEM09935
Rodriguez, FMEM1265 Colon, BMEM0633 Colon, BMEM06930
Chapman, AMEM1865 Halladay, RMEM0633 Cone, DMEM98927
Meche, GMEM0064 Halladay, RMEM1133 Maddux, GMEM02919
Wood, KMEM1064 McCarthy, BMEM1333 Schilling, CMEM03917
Radinsky, SMEM9863 Cueto, JMEM1533 Schilling, CMEM04916
           
           
Games finished Runners left scored percentage Inherited runners scored pct
           
Gagne, EMEM0560 Avery, SCLE95 .000 Urbina, UMEM03 .094
Franklin, RMEM1060 Martinez, DCLE95 .000 Wagner, BMEM11 .111
Wagner, BMEM1158 McDowell, JMEM96 .000 Chapman, AMEM16 .119
Chapman, AMEM1856 Smoltz, JMEM97 .000 Gagne, EMEM04 .138
Chapman, AMEM1650 Cueto, JMEM15 .111 Ramos, EMEM19 .143
Chapman, AMEM1749 Sheets, BMEM06 .115 Jansen, KMEM15 .160
Nen, RMEM0248 Halladay, RMEM06 .133 Nen, RMEM02 .161
Percival, TMEM9846 Walker, TMEM18 .167 Wood, KMEM06 .179
Chapman, AMEM1545 Smoltz, JMEM99 .182 Bottalico, RMEM05 .182
Gagne, EMEM0045 Syndergaard, NMEM19 .190 Chapman, AMEM12 .188
Ligtenberg, KMEM9944 Wilson, CMEM12 .200 Perez, CMEM11 .191
Chapman, AMEM1944 Santana, JMEM11 .211 Smoltz, JMEM02 .194
Wood, KMEM0942 Penny, BMEM06 .214 Wuertz, MMEM06 .200
Gagne, EMEM0441 Cueto, JMEM17 .222 Venters, JMEM12 .214
Urbina, UMEM0641 Severino, LMEM18 .231 Cruz, NMEM01 .219
Rodriguez, FMEM1240 Turner, JMEM14 .235 Leclerc, JMEM19 .220
Chapman, AMEM1340 Alvarez, WMEM98 .240 Cueto, JMEM14 .224
Chapman, AMEM1438 Myers, BMEM11 .250 Benitez, AMEM05 .231
Mantei, MMEM0137 Sheets, BMEM07 .250 Mengden, DMEM18 .233
Gagne, EMEM0335 Garza, MMEM12 .250 Franklin, RMEM10 .240
Urbina, UMEM0335 Maddux, GMEM02 .261 Perez, CMEM10 .240
Williams, MMEM9931 Halladay, RMEM04 .263 Chapman, AMEM19 .243
Perez, CMEM1329 Cueto, JMEM10 .273 Tankersley, TMEM07 .244
Kuo, HMEM0728 Maddux, GMEM06 .278 Percival, TMEM98 .250
Cruz, NMEM0127 Sanchez, AMEM17 .278 Radinsky, SMEM98 .250
           
           
Ground ball DP Decisions Losses
           
Perez, MMEM1535 Halladay, RMEM0932 McCarthy, BMEM137-21
Rogers, KMEM9935 Schilling, CMEM0231 Halladay, RMEM0912-20
Colon, BMEM0332 Maddux, GMEM0229 Lincecum, TMEM156-18
Brown, KMEM0230 Halladay, RMEM1129 Cueto, JMEM107-18
Saunders, JMEM1230 Schilling, CMEM0328 Santana, JMEM1010-18
Halladay, RMEM0730 Halladay, RMEM0428 Kazmir, SMEM159-17
Cueto, JMEM1629 McCarthy, BMEM1328 Wilson, CMEM135-16
Cueto, JMEM1229 Santana, JMEM1028 Kazmir, SMEM145-16
Halladay, RMEM0629 Cueto, JMEM1328 Schilling, CMEM0312-16
Penny, BMEM0828 Schilling, CMEM0427 Foltynewicz, MMEM164-15
Maddux, GMEM0227 Maddux, GMEM0627 Burnett, AMEM099-15
Halladay, RMEM0526 Halladay, RMEM0627 Cueto, JMEM1313-15
Halladay, RMEM0426 Cueto, JMEM1527 Turner, JMEM154-14
Wilson, CMEM1325 Severino, LMEM1827 Avery, SCLE959-14
Colon, BMEM0425 Penny, BMEM0626 Martinez, DCLE9511-14
Halladay, RMEM0825 Cueto, JMEM1726 Penny, BMEM0612-14
Halladay, RMEM1125 Sanchez, AMEM1726 Severino, LMEM1813-14
Halladay, RMEM0925 Smoltz, JMEM9826 Schilling, CMEM0217-14
Syndergaard, NMEM1724 Wilson, CMEM1226 Penny, BMEM075-13
Schilling, CMEM0224 Kazmir, SMEM1526 Hermanson, DMEM008-13
Perez, MMEM1623 Smoltz, JMEM9726 Cone, DMEM9813-13
Maddux, GMEM0622 Cone, DMEM9826 Perez, MMEM167-12
Turner, JMEM1521 Halladay, RMEM1226 Halladay, RMEM1310-12
deGrom, JMEM1521 Perez, OMEM0526 Cueto, JMEM1610-12
Maddux, GMEM0321 Martinez, DCLE9525 McDowell, JMEM9611-12
           
           
On-base plus slugging Walks plus hits per inning Strikeout/walk ratio
           
Devenski, CMEM17 .536 Devenski, CMEM17 0.88 Sheets, BMEM0711.0
Cueto, JMEM15 .546 Cueto, JMEM15 0.95 Halladay, RMEM1010.2
Sanchez, AMEM17 .568 Smoltz, JMEM97 1.05 Schilling, CMEM03 8.9
Cueto, JMEM12 .600 Perez, OMEM03 1.05 Maddux, GMEM02 6.8
Halladay, RMEM06 .605 Sanchez, AMEM17 1.06 Halladay, RMEM12 5.8
Perez, OMEM03 .615 Halladay, RMEM06 1.06 Cueto, JMEM17 5.7
Halladay, RMEM08 .631 Maddux, GMEM02 1.07 Halladay, RMEM09 5.7
Maddux, GMEM02 .632 Schilling, CMEM03 1.11 Schilling, CMEM02 5.6
Smoltz, JMEM97 .634 Smoltz, JMEM99 1.11 Halladay, RMEM04 5.6
Smoltz, JMEM99 .638 Foltynewicz, MMEM19 1.11 Halladay, RMEM11 5.4
Cueto, JMEM17 .645 Cueto, JMEM12 1.11 Halladay, RMEM06 4.9
Brown, KMEM04 .647 Martinez, DCLE95 1.12 Devenski, CMEM17 4.8
Martinez, DCLE95 .653 Halladay, RMEM10 1.12 Schilling, CMEM05 4.8
Schilling, CMEM04 .666 Halladay, RMEM08 1.13 Halladay, RMEM07 4.7
Halladay, RMEM12 .666 Cueto, JMEM17 1.13 Sheets, BMEM06 4.6
deGrom, JMEM15 .671 Schilling, CMEM02 1.15 Schilling, CMEM04 4.5
Foltynewicz, MMEM19 .673 Cueto, JMEM16 1.18 Halladay, RMEM08 4.4
Halladay, RMEM11 .676 Halladay, RMEM11 1.20 Syndergaard, NMEM17 4.4
Halladay, RMEM03 .678 Hellickson, JMEM16 1.21 Cueto, JMEM16 4.0
Perez, OMEM05 .683 Halladay, RMEM03 1.21 Perez, OMEM03 4.0
Colon, BMEM02 .688 Halladay, RMEM04 1.21 Severino, LMEM18 3.9
Severino, LMEM18 .693 Maddux, GMEM06 1.22 Maddux, GMEM06 3.9
Colon, BMEM03 .695 Schilling, CMEM04 1.22 deGrom, JMEM15 3.7
Cone, DMEM98 .698 Sheets, BMEM07 1.23 Smoltz, JMEM99 3.6
Rogers, KMEM99 .700 Colon, BMEM03 1.24 Garza, MMEM12 3.4
           
           
Runs created per 27 outs Runs created ERA Component ERA
           
Devenski, CMEM17 2.2 Devenski, CMEM17 2.01 Devenski, CMEM17 1.58
Cueto, JMEM15 2.4 Cueto, JMEM15 2.22 Cueto, JMEM15 2.09
Sanchez, AMEM17 2.7 Sanchez, AMEM17 2.42 Sanchez, AMEM17 2.32
Cueto, JMEM12 2.8 Halladay, RMEM06 2.56 Perez, OMEM03 2.51
Halladay, RMEM06 2.8 Cueto, JMEM12 2.56 Smoltz, JMEM97 2.57
Maddux, GMEM02 3.1 Maddux, GMEM02 2.86 Cueto, JMEM12 2.60
Perez, OMEM03 3.2 Perez, OMEM03 2.87 Halladay, RMEM06 2.68
Halladay, RMEM08 3.2 Smoltz, JMEM99 2.89 Smoltz, JMEM99 2.82
Smoltz, JMEM99 3.3 Halladay, RMEM08 2.93 Maddux, GMEM02 2.82
Cueto, JMEM17 3.5 Smoltz, JMEM97 3.01 Halladay, RMEM08 2.89
Brown, KMEM04 3.6 Cueto, JMEM17 3.16 Foltynewicz, MMEM19 2.98
Smoltz, JMEM97 3.6 Brown, KMEM04 3.22 Cueto, JMEM17 3.01
Foltynewicz, MMEM19 3.7 Foltynewicz, MMEM19 3.32 Martinez, DCLE95 3.02
Colon, BMEM03 3.7 Martinez, DCLE95 3.35 deGrom, JMEM15 3.24
deGrom, JMEM15 3.7 deGrom, JMEM15 3.38 Halladay, RMEM12 3.28
Halladay, RMEM11 3.8 Colon, BMEM03 3.40 Halladay, RMEM03 3.31
Cueto, JMEM16 3.8 Rogers, KMEM99 3.41 Halladay, RMEM11 3.37
Rogers, KMEM99 3.8 Halladay, RMEM11 3.41 Schilling, CMEM04 3.39
Perez, OMEM05 3.9 Cueto, JMEM16 3.47 Halladay, RMEM10 3.46
Martinez, DCLE95 3.9 Perez, OMEM05 3.49 Brown, KMEM04 3.48
Schilling, CMEM02 3.9 Schilling, CMEM02 3.54 Schilling, CMEM02 3.50
Halladay, RMEM12 3.9 Syndergaard, NMEM17 3.55 Severino, LMEM18 3.51
Syndergaard, NMEM17 4.0 Schilling, CMEM04 3.57 Colon, BMEM03 3.52
Schilling, CMEM04 4.0 Halladay, RMEM12 3.60 Syndergaard, NMEM17 3.54
Halladay, RMEM03 4.0 Halladay, RMEM03 3.62 Perez, OMEM05 3.54
           
           
In-play average Balls in park Extra-base hit rate
           
Cueto, JMEM15 .216 Halladay, RMEM07823 Brown, KMEM04 .039
Smoltz, JMEM97 .234 Halladay, RMEM04799 Halladay, RMEM06 .045
Foltynewicz, MMEM19 .244 Halladay, RMEM09798 Sanchez, AMEM17 .050
Devenski, CMEM17 .246 Halladay, RMEM06788 Cueto, JMEM15 .050
Sanchez, AMEM17 .248 Halladay, RMEM11772 Halladay, RMEM08 .053
Martinez, DCLE95 .250 Maddux, GMEM06764 Maddux, GMEM02 .054
Turner, JMEM14 .252 Halladay, RMEM08761 Cueto, JMEM12 .055
Cueto, JMEM12 .254 McCarthy, BMEM13748 Halladay, RMEM05 .056
Perez, OMEM03 .261 Cueto, JMEM13744 Cone, DMEM98 .057
Colon, BMEM03 .267 Schilling, CMEM02723 Rogers, KMEM99 .060
Hellickson, JMEM16 .269 Colon, BMEM03720 Cueto, JMEM17 .060
Rogers, KMEM99 .269 Smoltz, JMEM98701 Smoltz, JMEM99 .061
Perez, OMEM05 .271 Maddux, GMEM02696 Perez, MMEM16 .061
Hermanson, DMEM99 .272 Colon, BMEM04696 Smoltz, JMEM98 .062
Halladay, RMEM03 .278 Halladay, RMEM12696 Halladay, RMEM11 .062
Smoltz, JMEM99 .278 Cueto, JMEM15694 Perez, OMEM03 .063
Santana, JMEM11 .279 Santana, JMEM10690 Clemens, RMEM00 .063
Colon, BMEM06 .280 Penny, BMEM08686 Schilling, CMEM04 .063
Cueto, JMEM16 .283 Colon, BMEM06682 Halladay, RMEM12 .064
Colon, BMEM02 .283 Halladay, RMEM05681 Syndergaard, NMEM19 .068
Halladay, RMEM06 .284 Halladay, RMEM03670 Devenski, CMEM17 .068
Cueto, JMEM11 .287 Maddux, GMEM03667 McDowell, JMEM96 .069
Maddux, GMEM03 .288 Perez, OMEM03659 Martinez, DCLE95 .070
Maddux, GMEM06 .288 Myers, BMEM11656 Perez, OMEM05 .070
Penny, BMEM08 .289 Colon, BMEM02639 Santana, JMEM11 .071
           
           
Total bases + BB + HBP TB+BB+HBP rate Single rate
           
Santana, JMEM10533 Devenski, CMEM17 .339 Foltynewicz, MMEM19 .099
McCarthy, BMEM13511 Sanchez, AMEM17 .351 Devenski, CMEM17 .108
Halladay, RMEM09494 Cueto, JMEM15 .354 Perez, OMEM05 .112
Halladay, RMEM04490 Halladay, RMEM06 .359 Smoltz, JMEM97 .113
Schilling, CMEM02486 Halladay, RMEM08 .371 Cueto, JMEM15 .113
Halladay, RMEM07480 Maddux, GMEM02 .372 Hellickson, JMEM16 .130
Cueto, JMEM10478 Perez, OMEM03 .373 Lincecum, TMEM15 .131
Burnett, AMEM09476 Cueto, JMEM12 .374 Turner, JMEM14 .134
Kazmir, SMEM14467 Brown, KMEM04 .386 Severino, LMEM18 .138
Colon, BMEM06463 Cueto, JMEM17 .387 Cueto, JMEM12 .139
Cueto, JMEM13456 Halladay, RMEM12 .395 Cueto, JMEM11 .143
Colon, BMEM04450 Halladay, RMEM11 .402 Sanchez, AMEM17 .143
Wilson, CMEM13445 Smoltz, JMEM99 .402 Cone, DMEM98 .147
Severino, LMEM18441 Martinez, DCLE95 .407 Walker, TMEM18 .147
Smoltz, JMEM98440 deGrom, JMEM15 .409 Hermanson, DMEM99 .148
Lincecum, TMEM15437 Schilling, CMEM04 .410 Colon, BMEM02 .148
Myers, BMEM11433 Smoltz, JMEM97 .415 Smoltz, JMEM99 .148
Maddux, GMEM06433 Halladay, RMEM03 .420 Penny, BMEM08 .149
Cone, DMEM99429 Halladay, RMEM05 .425 Cueto, JMEM10 .149
Foltynewicz, MMEM16427 Maddux, GMEM03 .429 Garza, MMEM12 .149
Avery, SCLE95427 Colon, BMEM03 .430 Holland, DMEM14 .149
Holland, DMEM14427 Colon, BMEM02 .430 Perez, OMEM08 .150
Sheets, BMEM07426 Rogers, KMEM99 .435 Schilling, CMEM05 .151
Schilling, CMEM03424 Severino, LMEM18 .437 Cone, DMEM99 .152
Halladay, RMEM11419 Syndergaard, NMEM17 .437 Martinez, DCLE95 .155
           
           
Total bases plus walks TB+BB rate Double rate
           
Santana, JMEM10528 Devenski, CMEM17 .330 Brown, KMEM04 .021
McCarthy, BMEM13500 Cueto, JMEM15 .338 Cueto, JMEM15 .025
Halladay, RMEM09486 Sanchez, AMEM17 .345 Smoltz, JMEM99 .026
Halladay, RMEM04482 Halladay, RMEM06 .346 Halladay, RMEM06 .027
Schilling, CMEM02479 Maddux, GMEM02 .357 Cone, DMEM98 .028
Halladay, RMEM07475 Cueto, JMEM12 .358 Rogers, KMEM99 .029
Burnett, AMEM09467 Halladay, RMEM08 .364 Perez, OMEM05 .030
Kazmir, SMEM14464 Perez, OMEM03 .368 Smoltz, JMEM98 .031
Cueto, JMEM10462 Cueto, JMEM17 .377 Schilling, CMEM03 .032
Colon, BMEM06457 Brown, KMEM04 .377 Sheets, BMEM06 .032
Cueto, JMEM13450 Halladay, RMEM12 .390 Sanchez, AMEM17 .032
Colon, BMEM04445 Halladay, RMEM11 .396 Cueto, JMEM16 .034
Wilson, CMEM13437 Smoltz, JMEM99 .402 Hermanson, DMEM99 .034
Smoltz, JMEM98434 Martinez, DCLE95 .404 Alvarez, WMEM98 .035
Lincecum, TMEM15433 Schilling, CMEM04 .406 Clemens, RMEM00 .035
Severino, LMEM18431 deGrom, JMEM15 .408 Syndergaard, NMEM19 .036
Myers, BMEM11429 Smoltz, JMEM97 .412 Halladay, RMEM08 .036
Holland, DMEM14425 Halladay, RMEM03 .414 Maddux, GMEM02 .036
Maddux, GMEM06425 Halladay, RMEM05 .419 Halladay, RMEM05 .036
Avery, SCLE95423 Colon, BMEM03 .424 Perez, MMEM16 .037
Sheets, BMEM07421 Maddux, GMEM03 .424 Colon, BMEM06 .037
Foltynewicz, MMEM16419 Colon, BMEM02 .427 Perez, OMEM03 .038
Schilling, CMEM03417 Severino, LMEM18 .427 Schilling, CMEM04 .038
Cone, DMEM99414 Wilson, CMEM12 .428 Cueto, JMEM12 .038
Halladay, RMEM11413 Halladay, RMEM10 .429 Cueto, JMEM17 .039